Politikk og sikkerhet

Databeskyttelse
Du har rett til å se dine personlige opplysninger, som er registrert på denne side hos EuroFlorist. Hvis de registrerte opplysninger ikke er korrekte, ufullstendige eller irrelevante, har du rett til å anmode om å få slette eller rette opplysningene. Hvis du vil motta informasjon om dine personlige opplysninger hos EuroFlorist, skal du sende oss en underskrevet skriftlig anmodning til:

EuroFlorist Norge A/S
Att: Ansvarlig for E-handel
Pb 43
1309 RUD

Personlige opplysninger
Når man lager en bestilling i denne nettbutikken som driftes av EuroFlorist Norge, brukes og spares de personlige opplysninger( navn, adresse, postnr, e-mail og tlf ), som er gitt til EuroFlorist Norge A/S, så vi kan utføre bestillingen og sende ut ordren. På samme måte som de opplysninger, som kunden gir fra seg på denne siden, blir IP-adressen og tidspunktet for bestillingen også lagret hos EuroFlorist. Det brukes loggstatestikk. Opplysningerne spares i max 5 år. EuroFlorist overfører og oppbevarer personopplysninger krypteret.

EuroFlorist Norge A/S distribuerer eller selger aldri opplysninger vedrørende kunder til tredjepart, enten det gjelder en adresse, personlige opplysninger eller e-mail-adresser. Rettsaker, hvor EuroFlorist skal overholde lokal lovgiving, er dog unntaket, spesielt hvis retten anmoder om å få innsikt i opplysningene. Du skal være 18 år eller eldre for å legge en bestilling via våres internettjeneste.

Falske bestillinger
Alt bedrageri eller forsøk på bedrageri og falske bestillinger meldes til det lokale politi og de offentlige myndigheter.

Session cookies
I et antal funksjoner på våres nettsted bruker vi et session-id, f.eks. i bestillingsformularet, eller midlertidige cookies, som gjør det mulig for oss å sende de rette websider til brukreren. Dette bet, at våres server sender en såkalt “session cookie” med et unikt id-nummer til din datamaskin, hver gang du besøker vårt nettsted. Uten denne funksjon måtte du f.eks. fylle ut dine oplpysninger igen for å komme tilbake til din bestilling. En session cookie blir ikke spart på din datamaskin, og den er kun aktiv, inntil du stenger maskinen. Denne type cookie brukes kun til å sikre, at funksjonene på EuroFlorist-siden fungerer rigtig. Den skaffer oss ikke oplpysninger om deg som bruker, og den utgjør heller ikke noen risiko for overførsel av softwarevirus til din datamaskin.

Din Side registrering

Registrering i vårt kundeprogram er gratis. De opplysninger, du legger inn ved registreringen, blir kun i våres database, så lenge ditt medlemskap er aktivt. Opplysningene vil bli slettet, hvis din konto er inaktiv i lengre tid. Informsjon fra EuroFlorist blir kun sendt til de medlemmer, som har opplyst, at de gjerne vil motta nyhetsbrev og informasjon fra oss.

Passord

Ditt passord er personlig, og du er ansvarlig for sikker oppbevaring av koden. Hvis du har glemt eller mistet ditt passord, skal du klikke på “Har du glemt ditt passord” på bestillingssiden, så sender vi passordet til den e-mail-adresse, som du oppga ved søknaden om en Din Side medlemskonto.